Komrnik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach
Godło Skierniewic
Rynek nocą
Temida
xx
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji:
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Sobota, 28 stycznia 2023 r
Od początku roku upłynęło 28 dni.

Obszar działania

Obszar działania


Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach obejmuje:
obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice.Wyœwietl większš mapę

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji)