Komrnik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach
Godło Skierniewic
Rynek nocą
Temida
xx
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji:
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Piątek, 17 wrzesnia 2021 r
Od początku roku upłynęło 260 dni.

Licytacje nieruchomosci

Licytacje nieruchomosci


Obwieszczenia o licytacjach nieruchomosci

WARUNKI LICYTACYJNE EGZEKUCJI NIERUCHOMOSCI

Licytant przystepujacy do przetargu powinien zlozyc rekojmie w wysokosci jednej dziesiatej sumy oszacowania. Rekojmia powinna byc zlozona najpozniej w dniu poprzedzajšcym licytację bezposrednio w kancelarii lub na konto komornika:

BGZ S.A.           20 2030 0045 1110 0000 0196 1570

Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie moga uczestniczyc osoby, ktore moga nabyc nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Pelnomocnictwo do udzialu w przetargu powinno byc stwierdzone dokumentem z podpisem urzedowo poswiadczonym. Podpisy na pelnomocnictwach udzielonych przez panstwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorzadu terytorialnego oraz na pelnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagaja poswiadczenia.belt


Obwieszczenie Opis Data Operat
Obwieszczenie o licytacji nieruchomosci licytacja nieruchomoœci 2020–02–14 Operat
Obwieszczenie o licytacji nieruchomosci licytacja nieruchomoœci 2020–02–14 Operat
Obwieszczenie o licytacji nieruchomosci licytacja nieruchomoœci 2020–03–20 Operat
Operat